Gebruiksvoorwaarden

Welkom op onze website. Door deze website te gebruiken ga je akkoord met de volgende bepalingen en voorwaarden, die samen met onze privacy notice de verhouding regelt tussen jou en Rhite waar het deze website betreft. Als je niet akkoord gaat met (een deel van) deze bepalingen en voorwaarden, dan verzoeken we je vriendelijk onze website niet te gebruiken.

‘Rhite’, ‘ons’ of ‘wij’ verwijst naar de eigenaar van deze website, gevestigd op Utrecht, Nederland. Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86801848. ‘Jij’ of 'je' verwijst naar de gebruiker van onze website.

Maak je gebruik van deze website, dan gelden de volgende gebruiksvoorwaarden:

De informatie op deze website is alleen voor algemene informatieve doeleinden. Rhite verschaft de informatie en hoewel we ons uiterste best doen die informatie up-to-date en correct te houden, geven we geen enkele garantie, expliciet of impliciet, over de compleetheid, accuraatheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid van de website of de informatie, technologieën, diensten of gerelateerde afbeeldingen op deze website voor welk doel dan ook.

Alle content en functionaliteiten op deze website, inclusief tekst, plaatjes, logo's, iconen, design, lay-out en uiterlijk zijn het exclusieve eigendom van Rhite of van zijn licentiegevers, en op alles rust internationale copyright.

De naam Rhite mag niet gebruikt worden in advertenties of voor publicitaire doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rhite.

Op het gebruik van deze website en op eventuele geschillen die voortvloeien uit het (ongeoorloofde) gebruik ervan is het Nederlands recht van toepassing.